חברה בע”מ

חברה בע”מ (ערבון מוגבל) הינה למעשה ישות משפטית נפרדת ושונה מהמיסדים ומהבעלים של החברה. המייסדים והבעלים הינם בעלי מניות ואינם זהים לחברה. לכן, במקרה של תביעה התביעה תהיה כנגד החברה בע”מ בלבד ולא כנגד בעלי המניות. הדבר שונה כמובן כאשר ישנה הונאה בולטת שנעשתה על ידי בעלי המניות. רק  במקרה קיצוני כזה תתאפשר תביעה כנגד בעלי המניות. ניתן לראות שהאחריות של בעלי המניות בחברה בע”מ הינה אחריות מוגבלת בלבד.

מה יש לעשות כדי לפתוח חברה בע”מ?
דבר ראשון יש לשלוח לרשם החברות בקשה לרישום חברה, תקנון חברה, הצהרת דירקטורים. כדי לרשום חברה חדשה יש לשלוח את שם החברה, כתובת, מטרות החברה, הון החברה ואחריות בעלי המניות. הדבר כמובן עולה כסף – מדובר בסכום של מעל 2000 שקלים. תקנון החברה קובע את היחסים בין בעלי המניות ובין החברה ובין בעלי המניות לבין עצמם. התקנון צריך לכלול את שם החברה, מטרותיה, הון רשום ואחריות בעלי המניות. חשוב לציין שכל מי שקונה מניות בחברה בע”מ כאילו חתם על תקנון החברה והסכים לתנאיו.

לכל חברה בע”מ יש מנהלים ומשרד ולכן יש לספק פרטים מדוייקים של מנהלי החברה בע”מ כמו גם כתובת לעסק. אם מדובר בחברה בשלב הקמה ואין את כל הפרטים הנדרשים הרי שיש להציג מסמכים נוספים אשר מצביעים על סוג הפעילות בה תעסוק החברה בע”מ.

חברה בע”מ כמו עוסק מורשה וכמו עוסק פטור צריכה לעשות מעקב אחר הוצאות הכנסות, מיסים וכדומה. חשוב שים לב שהעלויות של יועץ מס, רואה חשבון וכדומה הינן גבוהות יותר בחברה בע”מ מאשר במוגדרים כ עוסק פטור ועוסק מורשה.

חברה בע”מ – המיסים
כאשר חברה בע”מ  מחלקת את הרווחים שלה כמשכרות לבעלי המניות, הבעלים ישלמו את המיסוי הרגיל של ארבעים ותשעה אחוזים למס הכנסה, ולחברה לא ישארו רווחים אשר עליהם תשלם מס מופחת. לעומת זאת כאשר חברה לא מחלקת את כל רווחיה לבעלים, הרי שהרווח שנשאר בחברה מחוייב במס מופחת של 29%. כלומר, השארת רווחי החברה בחברה כהון להתפתחות וצמיחה מביא להפחתה במס הנלקח על הרווח.