עוסק פטור

עוסק פטור הוא עוסק שאינו צריך צריך לגבות מע”מ (מס ערך מוסף) על תשומותיו. היכולת להיות עוסק פטור תלויה בעמידה בקריטריונים הקבועים בחוק. אחד מהקריטריונים לעוסק מורשה הינו שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 74,972 שקלם (נכון ל2011 – הסכום משתנה בהתאם למדד המחירים לצרכן). הדבר מקל על אנשים לפעול כעצמאיים. ההגדרה כעוסק פטור משפיעה אך ורק על תחום המע”מ ובכל שאר התחומים מול מס הכנסה חייב העוסק הפטור לעמוד בקריטריונים כמו כל חברה אחרת.

מי אינו יכול להיות עוסק פטור?
לא כל בעל מקצוע יכול להיות עוסק פטור – גם אם מחזור העסקאות שלו אינו עולה על הסכום הנקוב למעלה. אנשים העובדים כאדרכילים, הנדסאים, יועצים מסוגים שונים כגון יועצים ארגוניים, יועצי ניהול, יועץ מס, מהנדסים, מתורגמנים, סוכני ביטוח, עורכי דין, מרצים, כתבנים, מתרגמים, עורכים ועוד מוכרחים להצהיר על עצמם כעוסק מורשה ולא עוסק פטור.

מה צריך לעשות עוסק פטור?
עוסק פטור צריך לדווח פעם בשנה למע”מ על מחזור העסקאות שלו. עוסק פטור אינו יכול לקזז מע”מ על רכישות והוצאות שוטפות. הסכום מתווסך לחשבונית והינו חלק מההוצאות לצורך מס. עוסק פטור יכול להוציא דרישת לתשלום בלבד מול לקוחותיו ולהוציא אך ורק קבלה לתשלום ואינו יכול להוציא חשבונית מס.

עוסק פטור אינו בחירה אלא עמידה בקריטריונים. אם המקצוע אינו נמצא במקצועות החרגים אשר אינם יכולים להיות עוסק פטור הרי שלמעשה על בעל ה עסק לנסות ולחזור מה יהיה מחזור המכירותצ שלו, ולפי זה להכריז על עצמו כעוסק פטור או עוסק מורשה. חשוב להבחים שבמידה ומדובר בעסק שעובד פיתח הרי שצריך לוודא שהצורך להישאר עוסק פטור אינו מונע מבעל העסק להתפתח ולהגדיל את העסק. עוסק פטור אכן מקבל הקלות ביחס למע”מ, אולם אם העסק משגשג ועומד בפני הרחבה לא כדאי לצאת להקלה במע”מ ולהגדרת העוסק הפטור למנוע את הצמחיה.

איך הופכים מעוסק פטור לעוסק מורשה?
עוסק פטור אשר רוצה להפוך לעוסק מורשה צריך ללכת לתחנת המע”מ בה נרשם ולהכריז על עצמו כעוסק מורשה. דבר זה אפשרי רק על ידי מתן הצהרת כוונות או הוכחה כלשהי שמחזור העסקאות השנתי עומד לעלות. כמו כן יש כמובן לסגור את כל ענייני העוסק הפטור ולחשב הקבלות שהוצאו עד עד יום המעבר לעוסק מורשה.