מנוף פיננסי

מה הוא מנוף פיננסי?

מנוף פינסי הוא מונח המתאר את רמת הסיכון של החברה בעת לקיחת הלוואות בעקבות היחס בין הון חיצוני והון עצמי של החברה. מנוף פיננסי
המנוף מוגדר כיחס בין הון חיצוני שלקחה החברה כגון הלוואות מבנקים או התחייבויות לאנשיםן חיצוניים ביחס להון עצמי או נכסים השייכים לחברה עצמה.

מנוף פיננסי גבוה, מנוף פיננסי נמוך
כאשר לחברה הון עצמי קטן והון חיצוני גדול הרי שהמנוף הפיננסי גבוה. במצב כזה רמת הסיכון של העסק הינה גבוה יותר מאחר והרווחים צריכים להיות גבוהים מספיק כדי להחזיר את הלוואות וההון החיצוני ועדיין להשאיר מספיק הון לתפעול החברה, משכורות ורווחים. משמעות הדבר הינה ששינוי קטן ברווחים של החברה יכול להביא לתנודות גדולות הן לחיוב והן לשלילה בערך המניה של החברה וברווחיה.

לעיתים קרובות משקיעים, בעלים ובעלי מניות יעדיפו חברה בעלת מנוף פיננסי גבוה למרות הסיכונים מאחר ומשמעות הדבר שההון הראשוני והעצמי שהיה עליהם להשקיע הינו קטן יחסית. כמובן, עליהם עדיין לשמור שההון החיצוני אינו גבוה מידי או שהחברה לא תצליח להחזיר את ההלוואות.

לעומת זאת מלווים, בנקים ונותני ההלוואות יעדיפו מנוף פיננסי נמוך מאחר והדבר מבטיח שלחברה יהיה הון עצמי להחזיר ממנו את ההלוואות, גם אם החברה לא מצליחה להביא רווחים.
המנוף הפיננסי, אם כן, הוא אחת הדרכים לבטא את היחס בין הסיכון שנוטלים בעלי המניות לבין הסיכוי לרווח. כאשר המנוף גבוה, כלומר היחס בין הון עצמי והון חיצוני הינו גדול, הרי שהסיכונים גבוהים יותר, אך גם האפשרות לרווח גבוהה יותר. כאשר המנוף נמוך יותר, כלומר היחס בין הון עצמי להון חיצוני נמוך יותר רמת הסיכון נמוכה יותר, והרווחים יגיעו באופן איטי יותר. לעומת זאת, כאשר המנוף הפיננסי נמוך, קיים סיכוי טוב יותר לקבל הלוואות, מאחר והסיכון קטן יותר.

לעיתים ניתן לחשב מנוף פיננסי עם תוספת של גורם נוסף – התחייבות בזמן. כלומר ליחס בין הון חיצוני והון עצמי מתווספים נתונים נוספים כגון התחייבויות של החברה בתחום הכספים. בחישוב זה נותנים התייחסות גם לנכסים קבועים שיש לעסק.

מנוף פיננסי הוא מושג אותו יש לקחת בחזבון בעת ניהול פיננסי נכון אשר עושה ניהול סיכונים אחראי.

תפקידו של יועץ פיננסי לעסק

מנוף פיננסי הוא מונח מפתח המתייחס לתחום עיסוקו של יועץ פיננסי לעסק. יועץ פיננסי בוחן את השוק, ההון העצמי וההון החיצוני של העסק וגורמים רבים נוספים וכך יודע להמליף על צורת הפעולה הנכונה ביותח ביחס למנוף פיננסי ולעשות עלה שאלה האם לחברה כדאי להיות ביחס של היו עצמי לעומת הון חיצוני המביא למנוף פיננסי גבוה, או עדיף להיות ביחס שמביא למנוף פיננסי נמוך.