הבורסה לניירות ערך

הבורסה או הבורסה לניירות ערך היא הגוף המקיים שוק מוסדר למסחר בניירות ערך. ניירות ערך מונפקים או על ידי תאגידים וחברות או יכולים להיות מונפקים כאגרות חוב אשר מונפקות על ידי ממשלות ורשויות למיניהן.

בישראל קיימת רק בורסה אחת הבורסה לניירות ערך בתל אביב. רשומים בה כ 600 חברות למסחר בניירות ערך ושוויין עומד על כ 730 מליארד שקלים.הבורסה לניירות ערך
הבורסה הינה חלק משוק ההון והיא מתקיימת בשני מישורים:

השוק הראשוני – השוק בו נמצאים הגופים המעוניינים לגייס הון חיצוני ולמצוא משקיעים. זה הוא שוק ההנפקות ובו המניות יוצאות ישירות מידי החברה.

השוק המשני – השוק בו נערך מידי יום המסחר בניירות ערך ובו אנשים יכולים לקנות ולמכור מניות של החברה. המסחר בבורסה הוא פומבי, פתוח ונגיש לכל.

חברה אשר רוצה לחפש משקיעים בקרב הציבור הרחב מוציאה תשקיף אשר חושף בפני הציבור את כל המידע הרלוונטי אודות החברה, תחומי פעילותה ועוד.  בנוסף החברה חושפת את מטרת היציאה לבורסה ומה מתכננת החברה לעשות עם הכסף שתקבל מבעלי המניות.

מדוע כדאי לחברה להנפיק ניירות ערך בבורסה?
חברה המנפיקה מניות בבורסה זוכה בגיוס הון ללא עלויות ריבית ושיפור הביטחון הפיננסי. בנוסף הדבר נותן מוניטין חיובי לחברה ועוזר לתדמיתה. הנפקת מניות בהווה מהווה בסיס לגיוס הון נוסף בעתיד.

ממה מושפעים מחירי ניירות הערך במסחר בבורסה?
מחירי נירות הערך בבורסה מושפעים מגורמים רבים, חלקם לעיתים כלל לא שייכים ישירות לשוק ההון, המסחר והעסקים. כלומר ניירות הערך מושפעים מפרשנויות שונות שנותן הציבור לאירועים המתרחשים בחברה או שהחברה מושפעת מהם.

חוסר יציבות פוליטית יביא לעיתים קרובות לירידה חדה במחירי ניירות הערך. גם אסון טבע יכול להביא לירידה חדה בערך של החברה. מאחר ומחירי ניירות הערך בבורסה תלויים רבות בפרשנות ותפיסת הציבור את המתרחש לעיתים יכולה להתרחש ירידת מחירים כאשר למעשה אין סיבה לדאגה. לעיתים גם יכולה להיות עלייה חדה במחירים שאינה תואמת את ערך החברה או את המצב בשוק – דבר זה ידועה כבועה כלכלית וסופה הידוע מראש של בועה זו הוא להתפוצץ.

הבורסה היא מקום המאפשר לעסקים להביא רווחים גדולים אך מכיל בתוכו גם סיכונים גדולים. לכן חשוב לוודא כאשר בוחרים יועץ כלכלי לעסק אשר יתעסק גם בבורסה, שמדובר במומחה אשר ער לכל השינויים, הטרנדים, הסכנות וההזדמנויות אשר הוברסה מציעה לחברות ועסקים.