תזרים מזומנים

תזרים מזומנים הינו דו”ח כספי אודות ישות (אדם או חברה) בתקופה ספציפית. תזרים מזומנים מתיחיחס למזומנים שנבעו או בהם השתמשו בעת פעילותש וטפת, השקעה ומימון. תזרים מזומנים מתייחס למזומנים בלבד, ואינו מתייחס לחובות נצברים או רווחים פוטנציאלים.
מארר ותזרים מזומנים מתייחס אך ורק למזומנים הוא מאפשר לדגעת ולהעריך שינויים בנכסים של הישות, במבנה ודרך הפעולה הפיננסית שלה כמו גם נזילות הישות וכושר הפרעון שלה. תזרים המזומנים והנזילות מצביעים על יכולתה של הברה להתגמש ולהסתגל למצבים משתנים.

מה הכוונה כשאומרים מזומנים? תזרים מזומנים
כאשר מדברים על מזומנים בתזרים מזומנים כל מזומנים הכוונה היא לכסף ממשי הנמצא אצל הישות או לחלופין כסף אותו ניתן להשיג בטווח זמן קרוב ולכן ניתן להעריך את שוויו,בלי להתחשב בשינוי בערך הכסף. כך מזומן הינו מזומן שנמצא בקופה ובחשבונות בנק, בפיקדונות אשר ניתן למשוך מהם מיידית את הסכום המלא, השקעות לתקופה קצר של שלושה חודשים מאחר ובהשקעות אלו לא צפוי שינוי משמעותי בערך הכסף.

מה דוח תזרים מזומנים יכול לחשוף?
תזרים מזומנים לא כולל בתוכו את מוניטין החברה, שוויה, המלאי במחסנים , אינו מחשב הכנסות עתידיות ודברים רבים נוספים.תזרים מזומנים עוקב אחר כסף בלבד. חברה בעלת מוניטין רוב לקוחותיה עדיין לא שילמו,, ואין לה כסף נזיל באמצעותו היא יכולה לתפקד, היא חברה שעם כל המוניטין שלה לא יכולה לעשות דבר. חברה ללא כסף, היא חברה שיכולה להתרסק גם כאשר יש לה עשרות אלפי לקוחת ותריסר סניפים.

מאיפה מגיע הכסף ולאן הוא נעלם?
תזרים מזומנים מציג מאיפה מגיע הכסף ולאן הוא הולך. חשיפת דברים אלו תראה איפה העסק מוציא יותר מידי ומה הוא מעגל הקסם ממנו אנחנו לא מצליחים לצאת של לקיחת הלוואות כדי להחזיר הלוואות קודמות.

תזרים מזומנים הוא אחד הדברים החשובים ביותר שעל יועץ כלכלי לעסק לעשות. מעקב אחר המצב הפיננסי של החברה והכספים העומדים לרשותה באופן מידי הן דברים אחריהם צריך להיות מעקב תמידי. במצב זה העסק ימנע מלהגיע למצב בו העסק נופל בגלל תקופה קצרה שבה שום כסף לא נכנס ואין שום נזילות בעסק.