תוכנית עסקית

תוכנית עסקית היא השלב הראשון בעת הרצון לעשות פעילות עסקית כלשהי. בשלב זה לא דרושה שום פעולה, אלא רק חשיבה מרוכזת ומעמיקה אודות הפעולה העסקית אותה רוצים לעשות.
מטרתה של תוכנית עסקית הינה לזהות קודם כל את המטרה לטווח ארוך אותה רוצים לממש. לאחר מכן יש צורך לזהות את מטרות הביניים לטווח יותר קצר, אשר יעזרו לממש את המטרה ארוכת הטווח.

בנוסף להצבת מטרות קצרות טווח יש לזהות קשיים ומכשולים אפשריים. זיהוי של מכשולים מראש בעת התוכנית העסקית נותן את הזמן לתכנן מראש פתרונות אפשריים או אף למצוא דרכים חלופיות לפעולה אשר ימנעו לחלוטין מהבעיה לצוץ.
תוכנית עסקית נוגעת בכל התחומים בהם יהיה צורך לגעת בעת הפעילות העסקית. כך, בתוכנית העסקית תהיה התייחסות לתיאור פעולות החברה, המוצרים או השירותים שהא מציעה, בחינת השוק וזיהוי התחרות, זיהוי נקודות החולשה וחוזק של הפעולה המבוקשת, בניית אסטרטגיית פעולה, בחינת תוכנית שיווקית ופרסומת נכונה למוצר, שכירת או הקצאת כח אדם המותאם לתפקיד שדורש הפרוייקט, וכמובן ההשפעה של הפרוייקט על הרווחים הצפויים של החברה,כמו גם הסכנות הטמונות בכשילון הפרוייקט.

תוכנית עסקית – תוכנית גמישה

מטרתה של התוכניתה עסקית הינה להיות כה מפורטת עד שלמעשה היא מנסה לחזות כל נתיב אפשרי וכל גורם אשר עלול להשפיע על התצלחתה ולקבוע מראש כיצד להתמודד עימו. חשיבה מראש על דברים אלו תאפשר לתכנן מראש ולפעול באופן החלטי ומהיר בעת משבר. חשוב לשים לב שמאחר שתוכנית עסקית נעשית בשלב ראשוני של הפרוייקט העסקי היא חייבת תמיד להיות גמישה ומסתגלת. לא משנה עד כמה תוכנית עסקית היא מפורטת, סביר להניח שתמיד יהיו תוצאות, השלכות או תחזיות שהתוכנית העסקית לא חזתה, או חזתה באופן לא מדוייק. מסיבה זו התוכנית העסקית צריכה לעבור עדכונים תכופים בהתאם למצב השוק והתקדמות האסטרטגיה העסקית.

יועץ כלכלי לעסק יוכל לסייע לכם לבחון את הצדדים הפיננסיים של כל תוכנית עסקית. כך תוכלו לדעת האם ההנחות והתחזיות הכלכליות שלכם הינן הגיוניות וניתן להתבסס עליהם או שהתחזית שלכם אינה ברת ביצוע, דבר שיביא לנפילת התוכנית העסקית והאסטרטגיה שנבנתה בהתאם לתוכנית עסקית זו.