יועץ חקלאות

יועץ חקלאות הינו לעיתים קרובות אדם בעל תואר באחד מהתחומים הבאים: ביולוגיה, כלכלה חקלאית, חקלאות, הנדסה חקלאית ודומיהם. ליועץ חקלאות צריכה להיות יכולת לחקור את התחום והישאר מעודכן בחידושים הנעשים בתעשייה. יועץ חקלאות

ליועצים חקלאיים שונים יש ידע בתחומים שונים מאחר ותחום החקלאות כה נרחב. כך יועץ חקלאות יכול להתמחות בענפי הצומח כגון מטעים, הדרים, ירקות, גידולי שדה, פרחים, חקלאות אורגנית ועוד. יועץ חקלאות יכול להתמחות בבעלי חיים כגון בקר, עופות, דגים, צאן, דבורים ועוד. יועץ חקלאות יכול להתמחות גם בנושאים הסובבים את החקלאות ואשר הכרחיים לה כגון תחומי הקרקע והמים, מיכון חקלאי, הגנת הצומח, ניהול משק וכדומה. ניתן לראות כאן שבתחום של חקלאות ייעוץ עסקי הינו מאוד ספציפי ומיוחד ולא כל יועץ עסקי הינו מתאים.

כיצד בוחרים יועץ חקלאות?
ניתן לראות שמדובר בתחום רחב מאוד ולא ייתכן שכל יועץ חקלאי ידע את כל התחום. לכן קודם כל יש לבחור יועץ חקלאות אשר מבין בתחום הספציפי בו אתם זקוקים לייעוץ. לאחר מכן כמובן יש לוודא שהיחס והאידיאולוגיה שלכם לחקלאות דומה. לא ניתן להביא לחווה אורגנית יועץ חקלאי אשר ימליץ על הדברה כימית של מזיקים. במקום זאת יהיה מצורך למצוא יועץ המבין בחקלאות אורגנית ובפתרונות אשר ניתן להציע לחקלאים מסוג זה.

הידע הכללי של יועץ החקלאות
ליועץ חקלאי צריך להיות ידע מקיף גם בתחומים אשר לא תמיד קשורים באופן ישיר אל בעלי החיים והיבול עצמו. לדוגמא חשוב מאוד שיועץ חקלאי יכיר היטב את מזג האוויר באזור בו הוא מייעץ ואת השפעות מזג אוויר זה על היבול. באותה מידע מוכרח היועץ לדעת את ההשפעה של מזג האוויר על המזיקים השונים אשר נמצאים באזורו יכולים לפגוע ביבול.

תחום נוסף בו צריך יועץ החקלאות להבין הוא נושא ההדברה. כל חקלאי עוסק בהדברה. ישנם חקלאים אשר עוסקים בהדברה אורגנית והדברה אקולוגית בעוד אחרים משתמשים בהדברה כימית. על יועץ החקלאות להבין את ההשלכות של ההדברה בה עושים שימוש על המזיקים בסביבה, על היבול ועל הקרקע עצמה.

יועץ חקלאות מוכרח אף להיות מעודכן בחוקי המדינה בנושאים קרובים. חוקי המים במדינת ישראל משפיעים רבות על החקלאים ועל יכולתם לשתול מטעים חדשים. חוק ים נוספים אחריהם חשוב לעקוב אלו חוקים ביחס לנושאי הדברה ובחינת חומרים הדברה חדשים היוצאים לשוק.

ניתן לראות שתפקידו של יועץ החקלאות הינו מורכב במיוחד ולכן יש לוודא שהאדם המייעץ לכם הינו איש מקצוע.